1. Bayalé

An bizwen tou liv ki ka sòti aka Grankontèl maké épi menm kréyòl-la. Men davwa pa ni pon règlèman ki établi, davwa pa ni pon dokiman ki ka di ègzaktèman tout règlèman a kréyòl-la, an ka touvé mwen oblijé fè yonn pou mwen.

Pou mwen, kréyòl maké a Grankontèl sé pou pèp Gwadloup. Pou-mwen pé asiré dirèksyon-la sa rèspèté, an pran twa prensip.

 1. Sa pèp-la ka di, fo an pé maké-y
 2. Fo an kapab bay on lèsplikasyon pou chak chwa ki fèt asi règlèman a maké-la
 3. Éséyé pa fè twòp èksèpsyon

Andidanbway

 1. Alfabé
 2. Tipografi
 3. Mo lagliyé
 4. Litani a moun
 5. Mo ki mélan
 6. Posésyon é pwonom
 7. Tilarèl
 8. Kijan ou pé pawtisipé
 9. Mèsi

Licence Creative Commons CC-by-SA 4.0