Mèsi

Ni onlo moun ki rédé mwen vwè klè adan maké a kréyòl-la. Yo pawtajé konésans yo ni adan èspésyalité a yo, mé osi èspéyans yo ni épi transmisyon a lang-la douvan moun, gran kon piti.
An ka voyé on bèl mèsi pou yo.

  • Miwna BOLUS
  • Wolann COIPEL
  • Michèl MÉLANGE
  • Sara MOZAR
  • Èktò POULLET
  • Lanbèw-Félis PRUDENT