1. Alfabé

Kréyòl pa ka sévi épi tout alfabé laten la. Ni dé lèt nou pa sèvi épi-yo : Q é X. Lè nou ka klasé mo, nou ka suiv alfabé-lasa.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Maké a kréyòl Gwadloup bazé asi on sistèm fonétik. Mi, pou chak son nou ka tann, ki jan nou ka maké-y.

Son maké Majiskil Kon adan
[a] a A bata, féba
[ã] an An van, mòdan
[b] b B bidon, boukèt
[∫] ch Ch chans, chapo
[d] d D davwa, rèd
[ɘ] e E Desekede
[e] é É bésé, éléfan
[ɛ] è È mèsi, pèsé
[ɛ̃] en En zendyen, pen
[f] f F fòs, foumi
[g] g G gouyav, gal
[ɲ] gn Gn pengn, lankongni
[ʤ] gy Gy gyòk, gyoup
[h] h H hanni, haché
[i] i I initil, bisikèt
[ʒ] j J jiwomon, jounal
[k] k K kalkil, krikèt
[ʧ] /[k+j] ky Ky kyoké, kyansé
[l] l L lélé, lonè
[m] m M masko, milé
[n] n N nas, nivo
[ɳ] ng Ng zingzing
[o] o O loto, liméwo
[ɔ] ò Ò sinobòl, bòskaf
[ɔ̃] on On zonyon, laponp
[u] ou Ou boukèt, wouspèl
[u+n] oun Oun moun, dokoun
[p] p P palapata, pèlpèt
[ʁ] r R rasin, marinad
[s] s S sansi, miskad
[t] t T matété, tiwa
[y] u U lézélu
[v] v V valé, vivan
[w] w W wadi, mawon
[j] y Y mayo, yékrik
[z] z Z zépis, zèb

Lèt ki an italik, sé lèt nou pa ka gyè sèvi èvè-yo.

1.1. Alfabé laten

Nou ka sèvi épi tout alfabé laten pou non a fanmi a moun, é non a lari.

Pòl Naprix, konséyé réjyonal

Nou ka mofrazé non a moun ki ka maké épi dòt lalfabé, épi alfabé laten

Vladimiw Poutine, Mwamaw Kadhafi

1.2. Aksan

Sèl aksan ki ni sé monté “´” , é désann “`” Kréyòl Gwadloup pa ka sèvi épi pon dòt aksan.

Sèl lèt ki ni aksan :

ò, é, è, à

“à” ka sèvi lè i ni on n dèyè-y, pou diféransyé épi an. Kon adan igwàn, bitàn..