2. Tipografi

2.1 Apòstwòf (‘) é Tilarèl (-)

Nou ka sèvi épi apòstwòf yenki le i ni on lèt tonbé.

Annou dansé -> Ann' dansé
An ka enni chouté-w ! -> An k'enn' chouté-w.

2.2 Granlarèl

Granlarèl “—” ka sèvi pou lè on moun kay palé, oben pou séparé dé pawòl adan on menm fraz.

2.3 Pa séparé gwoup modal

Lawvwè gwoup modal-la ni plizyè mo, asiré-w yo ansanm.

Kontèl, sa pa bon

Vométan ou maké

Oben

Kidonk antrè chak mo a gwoup modal, fo ou mèt on èspas enséparab ( [alt] + [baw èspas]).