6. Posésyon é Pwonon

Gwadloup ni on ti mo ki la pou lyanné non-la é détèwminan a-y, kidonk nòwmalman ou pa bouzwen tilarèl.
Men nou konstaté sa pi fasil li kréyòl-la lawvwè ni on tilarèl. Kidonk nou ka mèt yonn.

6.1. Adjèktif

onsèl onsèl absan / plizyè èspésyalman
an-mwen an-mwen la an-mwen lasa
a-w a-w la a-w lasa
a-y a-y la a-y lasa
an-nou an-nou la an-nou lasa
a-zòt a-zòt la a-zòt lasa
a-yo a-yo la a-yo lasa

6.2. Pwonon

onsèl onsèl absan / plizyè èspésyalman
tan-mwen tan-mwen la tan-mwen lasa
ta-w ta-w la ta-w lasa
ta-y ta-y la ta-y lasa
tan-nou tan-nou la tan-nou lasa
ta-zòt ta-zòt la ta-zòt lasa
ta-yo ta-yo la ta-yo lasa

7 Pwonon endirèk

  • ban-mwen
  • ba-w
  • ba-y
  • ban-nou
  • ba-zòt
  • ba-yo