8. Tilarèl

A ki moman nou ka mèt tilarèl.

8.1 La ki ni tilarèl

Dabòpouyonn, nou ka mèt tilarèl pou adjèktif posésif é pwonon.

Konpléman a vèb

mwen/vou/li/nou/zòt/yo ka pran on tilarèl lawvwè i ka sèvi konpléman a on vèb (varé-mwen, sonjé-yo atann-zòt…). Men tansyon pou ka konfonn la sé on pwonon douvan on vèb ka vin apré.

Sonjé yo ka vin dèmen.

< Pwonon > + Tousèl

Nou ma maké :

 • mwen-tousèl
 • vou-tousèl
 • li-tousèl
 • nou-tousèl
 • zòt-tousèl
 • yo-tousèl

< Pwonon > + Menm

Nou ma maké :

 • mwen-menm
 • vou-menm
 • li-menm
 • nou-menm
 • zòt-menm
 • yo-menm

8.2 La ki pa ni tilarèl

< Pwonon > + chak

Nou ma maké :

 • nouchak
 • yochak

< Pwonon > + tout

Nou ma maké :

 • noutout
 • yotout

Rajouté “wou”

Lawvwè nou ka rajouté wou douvan vèwb lawvwè on aksyon ka fèt on dézyèm fwa, nou pa ka mèt tilarèl.

 • I baré-y, i woubaré-y
 • I wouspété, i wouwouspété
 • I varé, i wouvaré

“La” pa ka toujou ni on tilarèl douvan-y

La apré vèwb

Pa ni tilarèl douvan “la”, lawvwè i apré on vèwb.

Liv-la ou mandé la.

La apré on prèmyé la

Pa ni tilarèl douvan “la”, lawvwè i apré on prèmyé la.

Zazyèt-la la, pran-y ban-mwen.