4. Litani a moun ki la

Sé toujou “mwen” prèmyé.

Té ni mwen é madanm an-mwen.

Toujou sanblé moun parapòt a rèlasyon ou ni épi yo

Té ni mwen, pap'an-mwen, frè an-mwen é madanm a-y, 
madanm an-mwen é bèlmè an-mwen, é zanmi an-mwen Brino.