Kontribisyon

Dwa é règlèman

Licence Creative Commons CC-by-SA 4.0

Chak moun andwa :

 • Distribyé travay-la an gou a-y, jan i anvi
 • Adapté travay-la pou sa li-menm bizwen fè

Dèstan i ka asèpté :

 • Di ola orijinal-la yé, é di ka i chanjé adan orijinal-la
 • Ba moun menm dwa asi modifikasyon i fè, ki sé dwa-la mwen-menm ka ba-y la

Modifikasyon

An mèt travay-la si GitHub sé on sistèm ka pèwmèt jéré kontribisyon a chak moun fasilman. I ka pèwmèt osi ou diskité pi fasilman alantou a chak modfikasyon moun pwopozé.

Si ou vé pawtisipé, prèmyé biten fo-w dè, sé enskri-w asi GitHub, pa ni ayen a péyé.

Aprésa, mi sa pou-w fè :

 1. Ay asi paj-la ou vé modifyé-la, é pijé lyen pou modifyé-la ki anho, adwat.
  La ou ké vwè i ka wouvè on paj ba-w otila ou pé modifyé sa ou vé modifyé.
 2. Mèt on ti prézantasyon a modifisyon-la ou fè-la
 3. Chwazi “create a pull request”
 4. Pijé “propose file change”

Kèsyon

Si ni on biten ka tòtòy lèspri a-w men ou pa senten si fo ou modifyé, vométan ou pozé on “issue”.

 1. Gadé si on moun po ko pozé on pwoblèm ka sanm ta-w, lakonsa
 2. Si ou pa vwè pon yonn, oben si ou pa senten sé menm biten ki ta-w, vométan ou ajouté kèsyon a-w, pou pon di sou pa pèd. Pou fè sa, fo-w pijé “New issue”.